Slovak English

Language

Rules
Rules RSDC
Name-day has

+++ 19. February, 2016 - We have launched new competitions - Examination Agility Day 2016 and Agility Fiesta, more information about these competitions you could fint in events section. +++ 19. February, 2016 - In the seminars section we have added another great Agility Workshop with Sascha Grunder!+++


Welcome on Rose Speedlight Dog Camp

Rose Speedlight Dog Camp je prvá indoorová kynologická hala určená pre psí výcvik a šport. K dispozícii sú dve pracovné plochy: Agility Arena (umelá tráva) a Storm Arena (elaston). V priestoroch RSDC prebiehajú tréningy a preteky agility a tréningy frisbee, dogdancingu a show handlingu. A to všetko pod dozorom skúsených slovenských a zahraničných trénerov. Viac o možnostiach haly sa dočítate v jednotlivých sekciách.
Krátky zostrih z Dňa otvorených dverí v RSDC