Slovak English

Language

+++ 19. február, 2016 - V sekcií akcie nájdete nové preteky - Skúškový Deň s Agility 2016 a Agility Fiesta +++ 19. február, 2016 - V sekcií semináre nájdete ďalší vynikajúci Agility Workshop so Saschom Grunderom!+++


RockOut

RockOut1

Väčšina psích športov je založená na spolupráci dvojčlenného tímu – Vášho psa a Vás ako jeho psovoda. Štvornohý športovec pritom úplne závisí od zručností svojho vodcu. Máme tendenciu vkladať úsilie do tréningu psa, no čo takto sa pre zmenu zamerať aj na zlepšenie svojich schopností?

RSDC RockOut je jedinečné cvičenie rozvoja obratnosti, pohyblivosti, sily a kondície, ktoré využijete pri všetkých disciplínach so psíkmi. Nebudete tak zaostávať v koordinačných a kondičných schopnostiach za svojimi menšími spolubežcami. Cvičenie obsahuje nácvik otočiek, zrýchlenia, spomalenia a orientáciu v priestore v silovo-kondičnom zaťažení. Je vhodný pre všetky výkonnostné kategórie. Stačí si priniesť čistú športovú obuv a oblečenie.