Slovak English

Language

+++ 19. február, 2016 - V sekcií akcie nájdete nové preteky - Skúškový Deň s Agility 2016 a Agility Fiesta +++ 19. február, 2016 - V sekcií semináre nájdete ďalší vynikajúci Agility Workshop so Saschom Grunderom!+++


Therapy

Therapy

Súlad medzi tým, čo sa deje v hlave a v tele zároveň je nesmierne dôležitý nielen pre nás ľudí. Aj psy majú svoje stereotypy a návyky, ktoré by v rámci prevencie mohli byť cielene vylepšované. Viedli by tak k pocitu harmónie a spokojnosti.

Tréning Brain-Body-Balance je súbor aktivít zameraných na zlepšenie hybnosti pohybového aparátu psa, zefektívnenie riadenia dĺžky kroku, či posilňovania rôznych svalových skupín a rovnováhy. Cieľom tohto cvičenia nie je len zdokonalenie fyzickej kondície psa a prevencia športových zranení, ale taktiež utužovanie vzájomnej spolupráce psa so psovodom a zvyšovanie schopnosti sústredenia. Náplňou nácviku rovnováhy medzi mysľou a telom je cavaletti-tréning, tréning za pomoci klikru, isometrické cvičenia, aktívne a pasívne kinetické cvičenia, či cvičenia, ktoré môžete jednoducho praktikovať aj doma.

Kurzy sú vedené pod dohľadom certifikovaných terapeutov a trénerov zo zahraničia.