Načítavam...

Canisterapia

Canisterapia je jedna z foriem animoterapie alebo terapie za pomoci zvierat, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa najmä ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, kde iné metódy nie sú účinné, alebo kde ich nemožno použiť. Canisterapia kladie dôraz predovšetkým na riešenie psychologických, citových, či sociálno-integračných problémov. V otázke fyzického zdravia canisterapia motivuje pri rehabilitáciách a povzbudzovaní imunity.


Formy canisterapie:

  1. AAA (Animal Assisted Activities) - aktivity za asistencie zvierat (psov)
  2. AAT (Animal Assisted Theraphy) – terapia za asistencie zvierat (psov)

Pes vhodný na výcvik canisterapie musí spĺňať nasledovné kritériá:

  1. musí ovládať minimálne základnú poslušnosť (privolanie, sadni, ľahni, k nohe),
  2. musí byť pokojný, trpezlivý, nevtieravý a dobre ovládateľný,
  3. musí byť veľmi priateľský k ľuďom,
  4. nesmie prejavovať agresivitu voči iným psom, či ďalším zvieratám,
  5. musí byť pravidelne očkovaný, odčervený a čistý.
    

V praxi vykonávajú canisterapiu tímy zložené z psa a jeho psovoda. Canisterapeutický tím musí mať náležitý výcvik, psovod musí disponovať odbornými vedomosťami v oblasti canisterapie a psychológie. Každý výcvik canisterapeutického tímu je ukončený skúškami, úspešnosť ktorých potvrdzuje certifikát vydaný na dobu určitú. Až po úspešnom zložení skúšok môže canisterapeutický tím vykonávať canisterapiu v praxi. Terapeutický pes nikdy nesmie vykonávať canisterapiu s iným psovodom ako s tým, s ktorým tvorí certifikovaný tím.

Kurzy sú vedené pod dohľadom certifikovaných terapeutov a trénerov zo zahraničia.

Kurzy

    

Canisterapia Team, miestny spolok Slovenský Červenený Kríž, organizuje výcvikové kurze canisterapických tímov:


Nováčikovia

Do tejto skupiny patria psy ovládajúci základný výcvik.

Doba trvania kurzu: podľa výkonnosti tímov min. 10 týždňov

Výcvik: 1x v týždni, každú stredu večer o 20:00 hod.

Doplňujúce info: na konci výcviku preskúšanie canisterapeutického tímu so získaním certifikátu s preukaz canisterapeutického tímu s jedinečným číslom

     Cena: základný poplatok 100 € + každá hodina 5 €
Pokročilí

Do tejto skupiny patria canisterapeutické tímy s už ukončeným kurzom bez certifikátu, poprípade s prepadnutým certifikátom.

Doba trvania kurzu: podľa výkonnosti min. 6 hodín so záverečným preskúšaním

Výcvik: 1x v týždni, každú stredu večer o 20:00 hod.

Doplňujúce info: na konci výcviku preskúšanie canisterapeutického tímu + certifikát + preukaz canisterapeutického tímu + jedinečné číslo znaku Slovenského Červeného Kríža pre psa                          

Cena: každá hodina 5 € + 50 € preskúšanie

Záujemcovia o kurz sa môžu prihlásiť a informovať na e-maile info@canisterapiateam.sk

RSDC ShopBritHavo HravoTri-VetCanvitSmart 99Majme Srdce