Načítavam...

Hygienické opatrenia Covid-19

Hygienické opatrenia proti šíreniu Covid-19 platné v priestoroch RSDC

*aktualizované: 22.11.2021

Prístup do priestorov prevádzky majú iba osoby podľa OP (očkovaní / po prekonaní Covid-19)

Očkovaní
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky vakcíny s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
  • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
Po prekonaní ochorenia Covid-19
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a mali ho potvrdený RT-PCR testom
  • deti do 12 rokov po prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami – potvrdenie vydá pediater aj na základe pozitívneho výsledku antigénového testu vykonaného do novembra 2021
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred viac ako 180 dňami a boli zaočkovaní jednou dávkou vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia
Tieto nariadenia sa nevzťahujú na:
  • deti do 2 rokov veku
  • deti od 2 do 12 rokov a 2 mesiace s negatívnym výsledkom antigénového testu (platný 48 hodín od odberu) alebo PCR/LAMP testu (platný 72 hodín od odberu)
Vo vnútorných priestoroch haly je povinné nosenie respirátorov ako prekrytia horných dýchacích ciest

RSDC ShopBritZoodomHavo HravoTri-VetCanvitMishikoSmart 99U dvou psůMajme SrdceCrafties