Načítavam...
September 2019 >
< Júl 2019

Staršie udalosti
Dnes 24.8.2019
31.8.2019 - 1.9.2019
Rising Sun Dog Cup
31.8.2019 - 1.9.2019
Agility Preteky +
Rising Sun Dog Cup

Rising Sun Dog Cup | Agility | Preteky

31.8.2019
*** ENGLISH BELOW ***

Rose Speedlight Dog Camp pozýva na

OTVORENÉ AGILITY PRETEKY POD TAKTOVKOU TOSHIYUKU OBA, ROZHODCU MS 2019!

Rozhodca: Toshiyuki Oba (JP) a Roman Lukáč ml. (SK)
! Dôležité: Všetky parkúry budú postavené Toshiyukim Obom – Roman Lukáč ml. bude iba posudzovať vybrané behy z dôvodu denného limitu posúdených behov jedného rozhodcu ASKA

Štartovné: 35€ / tím
Kapacita: 200 tímov

PROGRAM
Sobota 31.8.2019
2x Open Agility

Nedeľa 1.9.2019
2x Open Jumping
Finále

Propozície SK: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/RSDC_2019_SK.pdf
Prihlasovanie SK: http://www.agilityportal.sk/sk/preteky/rising-sun
///
Rose Speedlight Dog Camp invites to

OPEN AGILITY COMPETITION UNDER TOSHIYUKI OBA, THE AWC 2019 JUDGE!

Judges: Toshiyuki Oba (JP) and Roman Lukáč ml. (SK)
! Important: All courses will be built by Toshiyuki Oba – Roman Lukáč ml. will only judge chosen runs/parcoures due to daily judged teams limit of one judge by ASKA

Starting fee: 35€ / team
Capacity: 200 teams

PROGRAM
Saturday 31.8.2019
2x Open Agility

Sunday 1.9.2019
2x Open Jumping
Final run

Propositions EN: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/RSDC_2019_EN.pdf
Registration EN: http://www.agilityportal.sk/en/preteky/rising-sun

November 2019
30.11.2019 - 1.12.2019
Oldies Cup 2019
30.11.2019 - 1.12.2019
Agility Preteky +
Oldies Cup 2019

Oldies Cup 2019 | Agility | Preteky

30.11.2019
*** ENGLISH BELOW ***

Rose Speedlight Dog Camp pozýva na

PRETEKY VETERÁNOV VŠETKÝCH KATEGÓRIÍ!

Preteky sú venované všetkým veteránom - psovodom i psom :)

Rozhodca: Roman Hajnala (SK)
Štartovné: 30€ / tím / 2 dni alebo 15€ / tím / 1 deň
Kapacita: 80 tímov

PROGRAM
Sobota 30.11.2019
Open Agility
Open Jumping

Nedeľa 1.12.2019
Open Jumping
Open Agility

V prípade nízkeho počtu účastníkov sa program doplní o 1 skúškový beh pre kategóriu S a M - štartovné 10€ / tím / 1 deň.

Propozície SK: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/Oldiescup2019_SK.pdf
Prihlasovanie SK: http://www.agilityportal.sk/sk/preteky/oldies-cup-2019
///
Rose Speedlight Dog Camp invites to

COMPETITION FOR ALL SENIOR CATEGORIES!

Competition is dedicated to all seniors - both handlers and dogs :)

Judges: Roman Hajnala (SK)
Starting fee: 30€ / team / 2 days or 15€ / team / 1 day
Capacity: 80 teams

PROGRAM
Saturday 30.11.2019
Open Agility
Open Jumping

Sunday 1.12.2019
Open Jumping
Open Agility

In case of low no. of competitors 1 exam run for S & M category will be added to program

Propositions EN: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/Oldiescup2019_EN.pdf
Registration EN: http://www.agilityportal.sk/en/preteky/oldies-cup-2019

BritHavo HravoTri-VetCanvitMishikoSmart 99U dvou psůMajme SrdceCrafties