Načítavam...
Máj 2019 >
< Marec 2019

Staršie udalosti
Máj 2019
Dnes 20.4.2019
1.5.2019
Májové preteky / May Race 2019
1.5.2019
Agility Preteky +
Májové preteky / May Race 2019

Májové preteky / May Race 2019 | Agility | Preteky

1.5.2019
Rose Speedlight Dog Camp pozýva na
MÁJOVÉ PRETEKY!
Otvorené agility preteky (Open Agility, skúška A1, A2, A3)

Rozhodcovia: Iveta Lukáčová (SK) a Pavol Roháček (SK)
Hospitant: Juraj Ruža
Rose Speedlight Dog Camp invites to
MAY RACE!
Open agility competition (Open Agility, exam A1, A2, A3)

Judges: Iveta Lukáčová (SK) and Pavol Roháček (SK)
Judge trainee: Juraj Ruža


4.5.2019
Spring OB camp with Joanna Hewelt and Magdalena Stodulko
4.5.2019
Obedience Intenzívne tréningy +
Spring OB camp with Joanna Hewelt and Magdalena Stodulko

Spring OB camp with Joanna Hewelt and Magdalena Stodulko | Obedience | Intenzívne tréningy

4.5.2019
Rose Speedlight Dog Camp pozýva na
JARNÝ OBEDIENCE CAMP s Joannou Hewelt (3. miesto na MS) a Magdalenou Stodulko!
Jedinečná možnosť zatrénovať si obedience pod vedením tejto skvelej poľskej dvojice na umelej tráve.

Cena za 4-denný tréning: 225€
Ubytovanie a stravu si zabezpečuje každý účastník sám.
Tlmočník: Anna Musilová

Prihlasovanie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3NNb4p7qf-Z3PPcjCErEZThsEu2Bi6uAuB4DkbgJKnKT2qw/viewform?usp=sf_link
PLATBA SK (€)
Číslo účtu: 2943011230/1100 Tatra Banka
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK39 1100 0000 0029 4301 1230
Správa pre príjemcu: OB tabor Hewelt + priezvisko
Variabilný symbol: 452019

PLATBA ČR (čk)
Číslo účtu: 254498048/0300 ČSOB
Správa pre príjemcu: OB tabor Hewelt + priezvisko

Záloha:
20 euro - do 10.12.2019
80 euro - do 1.2.2019
Doplatok do finálnej sumy - 1.3.2019

Kontakt: Denisa Ružová, denisa.r.e@seznam.cz

18.5.2019 - 19.5.2019
Kvalifikačné preteky II. / Slovak Qualifiers II. 2019
18.5.2019 - 19.5.2019
Agility Preteky +
Kvalifikačné preteky II. / Slovak Qualifiers II. 2019

Kvalifikačné preteky II. / Slovak Qualifiers II. 2019 | Agility | Preteky

18.5.2019
*** ENGLISH BELOW ***

Rose Speedlight Dog Camp pozýva na

II. KVALIFIKAČNÉ PRETEKY SK REPRE NA EO A AWC 2019!

Rozhodca: Veronika Herendy (HU)
Štartovné: 22€ / tím / 2 dni alebo 15€ / tím / 1 deň
Kapacita: 150 tímov

PROGRAM
Sobota 18.5.2019
Open Agility
Open Jumping

Nedeľa 19.5.2019
Open Jumping
Open Agility

Propozície SK: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/Kvali2_1819052019_SK.pdf
Prihlasovanie SK: http://www.agilityportal.sk/sk/preteky/kvalifikacia-ii-2019
///
Rose Speedlight Dog Camp invites to

I. QUALI OF SK NATIONAL TEAM FOR EO AND AWC 2019!

Judges: Bonnik Berthelsen (DK)
Starting fee: 22€ / team / 2 days or 15€ / team / 1 day
Capacity: 150 teams

PROGRAM
Saturday 13.4.2019
Open Agility
Open Jumping

Sunday 14.4.2019
Open Jumping
Open Agility

Propositions EN: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/Kvali2_1819052019_EN.pdf
Registration EN: http://www.agilityportal.sk/sk/preteky/kvalifikacia-ii-2019

Jún 2019
12.6.2019 - 13.6.2019
Agility seminar Stas Kurochkin (RUS)
12.6.2019 - 13.6.2019
Agility Semináre +
Agility seminar Stas Kurochkin (RUS)

Agility seminar Stas Kurochkin (RUS) | Agility | Semináre

12.6.2019
*** EN version below ***
___________________
! Dôležité: V prípade, že sa seminár nenaplní do 4.4.2019 a nebudú účastnícke poplatky uhradené do 10.4.2019, bude seminár zrušený.
! Important: The workshop needs to be fully taken by the date 4.4.2019 and paid until 10.4.2019, otherwise it will be cancelled.
___________________
Rose Speedlight Dog Camp pozýva na

AGILITY SEMINÁR SO STASOM KUROCHKINOM!

Majster sveta a majster v distančnom vedení psa - chopte sa svojej šance zatrénovať si s úspešným ruským reprezentantom! :)

TERMÍNY TRÉNINGU
Streda 12.6.2019
1. skupina - 9:00-14:00
2. skupina - 15:00-20:00
Štvrtok 13.6.2019
1. skupina - 9:00-14:00
2. skupina - 15:00-20:00

Cena: 80€ / 1 tím (psovod+pes) / 1 termín

Platba: vopred na účet Kynologická hala RSDC, o.z.
IBAN: SK39 1100 0000 0029 4301 1230, SWIFT: TATRSKBX
VS: 12062019

Kapacita: 5 tímov / skupina

Pri zrušení účasti 7 a menej dní pred konaním semináru je účastník povinný si nájsť za seba náhradníka alebo zaplatiť storno vo výške 60€/tím.

Prihlasovanie: https://forms.gle/DoeHM4o45GEVG7Br5
Propozície: https://drive.google.com/open?id=18-p2Qqde1LgDX1EAR6XZlNyFMeGwEfns
///
Rose Speedlight Dog Camp invites to

AGILITY WORKSHOP WITH STAS KUROCHKIN!

World Champion and master of distance handling - grab your chance to train with successful Russian international! :)

TRAINING SESSION DATES
Wednesday 12.6.2019
1. group - 9:00-14:00
2. group - 15:00-20:00
Thursday 13.6.2019
1. group - 9:00-14:00
2. group - 15:00-20:00

Price: 80€ / 1 team (handler+dog) / 1 session

Payment: in advance on Kynologická hala RSDC, o.z. bank account IBAN: SK39 1100 0000 0029 4301 1230, SWIFT: TATRSKBX
VS: 12062019

Capacity: 5 teams / group

If handler cancels an attendance at workshop 7 or less days ahead, he/she is obligated to find a replacement for him-/herself or pay storno in amount 60€/team.

Registration: https://forms.gle/DoeHM4o45GEVG7Br5
Propositions: https://drive.google.com/open?id=16KChwuDk37EQEN3y6quhhtrecUcyHTXk

15.6.2019
Majstrovstvá Slovenskej republiky detí a mládeže 2019
15.6.2019
Agility Preteky +
Majstrovstvá Slovenskej republiky detí a mládeže 2019

Majstrovstvá Slovenskej republiky detí a mládeže 2019 | Agility | Preteky

15.6.2019
AGILITY ALLSTARS BRATISLAVA v spolupráci s RSDC
Vás srdečne pozýva na/invites you to/
Majstrovstvá Slovenskej republiky detí a mládeže 2019
/Slovak Championschip of children and juniors 2019/

Dátum/Date/: 15. 06. 2019
Miesto/Place/: Rose Speedlight Dog Camp, Drevárska 23, Pezinok
GPS súradnice/Coordinates/: 48°16'40"N, 17°16'11"E (48.277998, 17.270119)
Rozhodcovia/Judges/:Iveta Lukáčová (SVK), Pavol Roháček (SVK)
Povrch/Surface/: Umelá tráva/Artifical Grass/ 37x17m
Garant/Guarantee/: Dominika Vlčková
Max. počet tímov/Max. count of teams/: 100

Program/Schedule/:
7:30 – 8:00 prezentácia a meranie psov komisiou rozhodcov v zložení: Iveta Lukáčová (SVK), Roman Lukáč ml. (SVK) a Pavol Roháček (SVK)
8:15 Otvorenie/Opening ceremony
8:30 Agility deti/children - Iveta Lukáčová (SVK)
Agility juniori/juniors – Pavol Roháček (SVK)
Agility družstvá/teams – Pavol Roháček (SVK)
Jumping deti/children – Pavol Roháček (SVK)
Jumping juniori/juniors – Iveta Lukáčová (SVK)
Jumping družstvá/teams – Iveta Lukáčová (SVK)

Štartovné/Entry fee/:
20,- eur/team
Štartovné po uzávierke je nevratné.

Prihlasovací formulár/Entry form/:
http://www.agilityportal.sk/sk/preteky/msrdame-2019

Uzávierka/Deadline/: 01. 06. 2019

Informácie/Information/:
Pavol Roháček
+421914 278 980
agility.allstars@gmail.com
www.agility-allstars.sk

Juraj Ruža
+421903 674 236
info@rsdc.sk
www.rsdc.sk

16.6.2019
Storm Cup 2019
16.6.2019
Agility Preteky +
Storm Cup 2019

Storm Cup 2019 | Agility | Preteky

16.6.2019
*** ENGLISH BELOW ***

Rose Speedlight Dog Camp pozýva na

OTVORENÉ AGILITY PRETEKY S VEĽKÝM FINÁLE!

Rozhodca: Zeljko Gora (HR) a Iveta Lukáčová (SK) - hospitant: Juraj Ruža
Štartovné: 15€ / tím
Kapacita: 150 tímov

PROGRAM
Skúška A1, A2, A3
Open Agility
Open Jumping
STORM FINAL

Propozície SK: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/STORMCUP_16062019_SK.pdf
Prihlasovanie SK: http://www.agilityportal.sk/sk/preteky/storm-cup-2019
///
Rose Speedlight Dog Camp invites to

OPEN AGILITY COMPETITION WITH GRAND FINAL!

Judges: Zeljko Gora (HR) and Iveta Lukáčová (SK) - judge trainee: Juraj Ruža
Starting fee: 15€ / team
Capacity: 150 teams

PROGRAM
Exam A1, A2, A3
Open Agility
Open Jumping
STORM FINAL

Propositions EN: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/STORMCUP_16062019_EN.pdf
Registration EN: http://www.agilityportal.sk/en/preteky/storm-cup-2019

17.6.2019
Agility seminar Zeljko Gora (HR)
17.6.2019
Agility Semináre +
Agility seminar Zeljko Gora (HR)

Agility seminar Zeljko Gora (HR) | Agility | Semináre

17.6.2019
*** EN version below ***

Rose Speedlight Dog Camp pozýva na

AGILITY SEMINÁR SO ZELJKOM GOROM!

Parkúr nie je nikdy dostatočne dlhý na tréning, tak si priprav dych a nohy, chorvátsky reprezentant Zeljko ťa riadne preženie! ;)

TERMÍN TRÉNINGU
Pondelok 17.6.2019
1. skupina - 8:00-12:00
2. skupina - 13:00-17:00

Cena: 60€ / 1 tím (psovod+pes) / 1 termín

Platba: vopred na účet Kynologická hala RSDC, o.z.
IBAN: SK39 1100 0000 0029 4301 1230, SWIFT: TATRSKBX
VS: 17062019

Kapacita: 6 tímov / skupina

Pri zrušení účasti neskôr ako 7 dní pred konaním semináru je účastník povinný si nájsť za seba náhradníka alebo zaplatiť storno vo výške 40€/tím.

Prihlasovanie: https://goo.gl/forms/cK8jmmldrGhvbxV02
Propozície: https://drive.google.com/open?id=15esWK0Bw8xtIDPxURyHkKbQN9DCvHmaW
///
Rose Speedlight Dog Camp invites to

AGILITY WORKSHOP WITH ZELJKO GORA!

Course is never long enough for training, so get you breath and legs ready, Croatian international Zeljko will make you run like never before ;)

TRAINING SESSION DATE
Monday 17.6.2019
1. group - 8:00-12:00
2. group - 13:00-17:00

Price: 60€ / 1 team (handler+dog) / 1 session

Payment: in advance on Kynologická hala RSDC, o.z. bank account IBAN: SK39 1100 0000 0029 4301 1230, SWIFT: TATRSKBX
VS: 17062019

Capacity: 6 teams / group

If handler cancels an attendance at workshop later than 7 days ahead, he/she is obligated to find a replacement for him-/herself or pay storno in amount 40€/team.

Registration: https://goo.gl/forms/cK8jmmldrGhvbxV02
Propositions: https://drive.google.com/open?id=1kYr_cJ8nBZxbJg9BCC8SMy8v-q1U-ynQ

August 2019
17.8.2019 - 18.8.2019
Sunny Race RS & otvorené MSR málopočetných plemien 2019
17.8.2019 - 18.8.2019
Agility Preteky +
Sunny Race RS & otvorené MSR málopočetných plemien 2019

Sunny Race RS & otvorené MSR málopočetných plemien 2019 | Agility | Preteky

17.8.2019
*** ENGLISH BELOW ***

Rose Speedlight Dog Camp pozýva na

DVOJSKÚŠKY A OTVORENÉ MSR MÁLOPOČETNÝCH PLEMIEN S AUSTRÁLSKYM ŠPECIÁLOM!

Rozhodca: Anita Szilágyi (HU) a Roman Lukáč ml. (SK) - hospitant: Juraj Ruža
Štartovné: 20€ / tím / 2 dni alebo 15€ / tím / 1 deň
Kapacita: 120 tímov

PROGRAM
Sobota 17.8.2019
2x skúška A1
2x skúška A2
2x skúška A3

Nedeľa 18.8.2019
Open Jumping
Open Agility I.
Open Agility II.

Preteky sú usporiadané pod záštitou Klubu chovateľov málopočetných plemien psov - zoznam plemien súťažiacich na týchto MSR nájdete v propozíciách

Propozície SK: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/SRRS2019_SK.pdf
Prihlasovanie SK: http://www.agilityportal.sk/sk/preteky/srrs-2019
///
Rose Speedlight Dog Camp invites to

DOUBLE-EXAM DAY AND OPEN SLOVAK CHAMPS OF LOW-REPRESENTED BREEDS WITH AUSTRALIAN SPECIAL!

Judges: Anita Szilágyi (HU) and Roman Lukáč ml. (SK) - judge trainee: Juraj Ruža
Starting fee: 20€ / team / 2 days or 15€ / team / 1 day
Capacity: 120 teams

PROGRAM
Saturday 17.8.2019
2x exam A1
2x exam A2
2x exam A3

Sunday 18.8.2019
Open Jumping
Open Agility I.
Open Agility II.

Propositions EN: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/SRRS2019_EN.pdf
Registration EN: http://www.agilityportal.sk/en/preteky/srrs-2019

31.8.2019 - 1.9.2019
Rising Sun Dog Cup
31.8.2019 - 1.9.2019
Agility Preteky +
Rising Sun Dog Cup

Rising Sun Dog Cup | Agility | Preteky

31.8.2019
*** ENGLISH BELOW ***

Rose Speedlight Dog Camp pozýva na

OTVORENÉ AGILITY PRETEKY POD TAKTOVKOU TOSHIYUKU OBA, ROZHODCU MS 2019!

Rozhodca: Toshiyuki Oba (JP) a Roman Lukáč ml. (SK)
! Dôležité: Všetky parkúry budú postavené Toshiyukim Obom – Roman Lukáč ml. bude iba posudzovať vybrané behy z dôvodu denného limitu posúdených behov jedného rozhodcu ASKA

Štartovné: 35€ / tím
Kapacita: 200 tímov

PROGRAM
Sobota 31.8.2019
2x Open Agility

Nedeľa 1.9.2019
2x Open Jumping
Finále

Propozície SK: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/RSDC_2019_SK.pdf
Prihlasovanie SK: http://www.agilityportal.sk/sk/preteky/rising-sun
///
Rose Speedlight Dog Camp invites to

OPEN AGILITY COMPETITION UNDER TOSHIYUKI OBA, THE AWC 2019 JUDGE!

Judges: Toshiyuki Oba (JP) and Roman Lukáč ml. (SK)
! Important: All courses will be built by Toshiyuki Oba – Roman Lukáč ml. will only judge chosen runs/parcoures due to daily judged teams limit of one judge by ASKA

Starting fee: 35€ / team
Capacity: 200 teams

PROGRAM
Saturday 31.8.2019
2x Open Agility

Sunday 1.9.2019
2x Open Jumping
Final run

Propositions EN: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/RSDC_2019_EN.pdf
Registration EN: http://www.agilityportal.sk/en/preteky/rising-sun

November 2019
30.11.2019 - 1.12.2019
Oldies Cup 2019
30.11.2019 - 1.12.2019
Agility Preteky +
Oldies Cup 2019

Oldies Cup 2019 | Agility | Preteky

30.11.2019
*** ENGLISH BELOW ***

Rose Speedlight Dog Camp pozýva na

PRETEKY VETERÁNOV VŠETKÝCH KATEGÓRIÍ!

Preteky sú venované všetkým veteránom - psovodom i psom :)

Rozhodca: Roman Hajnala (SK)
Štartovné: 30€ / tím / 2 dni alebo 15€ / tím / 1 deň
Kapacita: 80 tímov

PROGRAM
Sobota 30.11.2019
Open Agility
Open Jumping

Nedeľa 1.12.2019
Open Jumping
Open Agility

V prípade nízkeho počtu účastníkov sa program doplní o 1 skúškový beh pre kategóriu S a M - štartovné 10€ / tím / 1 deň.

Propozície SK: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/Oldiescup2019_SK.pdf
Prihlasovanie SK: http://www.agilityportal.sk/sk/preteky/oldies-cup-2019
///
Rose Speedlight Dog Camp invites to

COMPETITION FOR ALL SENIOR CATEGORIES!

Competition is dedicated to all seniors - both handlers and dogs :)

Judges: Roman Hajnala (SK)
Starting fee: 30€ / team / 2 days or 15€ / team / 1 day
Capacity: 80 teams

PROGRAM
Saturday 30.11.2019
Open Agility
Open Jumping

Sunday 1.12.2019
Open Jumping
Open Agility

In case of low no. of competitors 1 exam run for S & M category will be added to program

Propositions EN: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/Oldiescup2019_EN.pdf
Registration EN: http://www.agilityportal.sk/en/preteky/oldies-cup-2019

BritHavo HravoTri-VetCanvitMishikoSmart 99U dvou psůMajme SrdceCrafties