Načítavam...
Júl 2019 >
< Máj 2019

Staršie udalosti
August 2019
Dnes 19.6.2019
17.8.2019 - 18.8.2019
Sunny Race RS & otvorené MSR málopočetných plemien 2019
17.8.2019 - 18.8.2019
Agility Preteky +
Sunny Race RS & otvorené MSR málopočetných plemien 2019

Sunny Race RS & otvorené MSR málopočetných plemien 2019 | Agility | Preteky

17.8.2019
*** ENGLISH BELOW ***

Rose Speedlight Dog Camp pozýva na

DVOJSKÚŠKY A OTVORENÉ MSR MÁLOPOČETNÝCH PLEMIEN S AUSTRÁLSKYM ŠPECIÁLOM!

Rozhodca: Anita Szilágyi (HU) a Roman Lukáč ml. (SK) - hospitant: Juraj Ruža
Štartovné: 20€ / tím / 2 dni alebo 15€ / tím / 1 deň
Kapacita: 120 tímov

PROGRAM
Sobota 17.8.2019
2x skúška A1
2x skúška A2
2x skúška A3

Nedeľa 18.8.2019
Open Jumping
Open Agility I.
Open Agility II.

Preteky sú usporiadané pod záštitou Klubu chovateľov málopočetných plemien psov - zoznam plemien súťažiacich na týchto MSR nájdete v propozíciách

Propozície SK: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/SRRS2019_SK.pdf
Prihlasovanie SK: http://www.agilityportal.sk/sk/preteky/srrs-2019
///
Rose Speedlight Dog Camp invites to

DOUBLE-EXAM DAY AND OPEN SLOVAK CHAMPS OF LOW-REPRESENTED BREEDS WITH AUSTRALIAN SPECIAL!

Judges: Anita Szilágyi (HU) and Roman Lukáč ml. (SK) - judge trainee: Juraj Ruža
Starting fee: 20€ / team / 2 days or 15€ / team / 1 day
Capacity: 120 teams

PROGRAM
Saturday 17.8.2019
2x exam A1
2x exam A2
2x exam A3

Sunday 18.8.2019
Open Jumping
Open Agility I.
Open Agility II.

Propositions EN: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/SRRS2019_EN.pdf
Registration EN: http://www.agilityportal.sk/en/preteky/srrs-2019

31.8.2019 - 1.9.2019
Rising Sun Dog Cup
31.8.2019 - 1.9.2019
Agility Preteky +
Rising Sun Dog Cup

Rising Sun Dog Cup | Agility | Preteky

31.8.2019
*** ENGLISH BELOW ***

Rose Speedlight Dog Camp pozýva na

OTVORENÉ AGILITY PRETEKY POD TAKTOVKOU TOSHIYUKU OBA, ROZHODCU MS 2019!

Rozhodca: Toshiyuki Oba (JP) a Roman Lukáč ml. (SK)
! Dôležité: Všetky parkúry budú postavené Toshiyukim Obom – Roman Lukáč ml. bude iba posudzovať vybrané behy z dôvodu denného limitu posúdených behov jedného rozhodcu ASKA

Štartovné: 35€ / tím
Kapacita: 200 tímov

PROGRAM
Sobota 31.8.2019
2x Open Agility

Nedeľa 1.9.2019
2x Open Jumping
Finále

Propozície SK: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/RSDC_2019_SK.pdf
Prihlasovanie SK: http://www.agilityportal.sk/sk/preteky/rising-sun
///
Rose Speedlight Dog Camp invites to

OPEN AGILITY COMPETITION UNDER TOSHIYUKI OBA, THE AWC 2019 JUDGE!

Judges: Toshiyuki Oba (JP) and Roman Lukáč ml. (SK)
! Important: All courses will be built by Toshiyuki Oba – Roman Lukáč ml. will only judge chosen runs/parcoures due to daily judged teams limit of one judge by ASKA

Starting fee: 35€ / team
Capacity: 200 teams

PROGRAM
Saturday 31.8.2019
2x Open Agility

Sunday 1.9.2019
2x Open Jumping
Final run

Propositions EN: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/RSDC_2019_EN.pdf
Registration EN: http://www.agilityportal.sk/en/preteky/rising-sun

November 2019
30.11.2019 - 1.12.2019
Oldies Cup 2019
30.11.2019 - 1.12.2019
Agility Preteky +
Oldies Cup 2019

Oldies Cup 2019 | Agility | Preteky

30.11.2019
*** ENGLISH BELOW ***

Rose Speedlight Dog Camp pozýva na

PRETEKY VETERÁNOV VŠETKÝCH KATEGÓRIÍ!

Preteky sú venované všetkým veteránom - psovodom i psom :)

Rozhodca: Roman Hajnala (SK)
Štartovné: 30€ / tím / 2 dni alebo 15€ / tím / 1 deň
Kapacita: 80 tímov

PROGRAM
Sobota 30.11.2019
Open Agility
Open Jumping

Nedeľa 1.12.2019
Open Jumping
Open Agility

V prípade nízkeho počtu účastníkov sa program doplní o 1 skúškový beh pre kategóriu S a M - štartovné 10€ / tím / 1 deň.

Propozície SK: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/Oldiescup2019_SK.pdf
Prihlasovanie SK: http://www.agilityportal.sk/sk/preteky/oldies-cup-2019
///
Rose Speedlight Dog Camp invites to

COMPETITION FOR ALL SENIOR CATEGORIES!

Competition is dedicated to all seniors - both handlers and dogs :)

Judges: Roman Hajnala (SK)
Starting fee: 30€ / team / 2 days or 15€ / team / 1 day
Capacity: 80 teams

PROGRAM
Saturday 30.11.2019
Open Agility
Open Jumping

Sunday 1.12.2019
Open Jumping
Open Agility

In case of low no. of competitors 1 exam run for S & M category will be added to program

Propositions EN: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/Oldiescup2019_EN.pdf
Registration EN: http://www.agilityportal.sk/en/preteky/oldies-cup-2019

BritHavo HravoTri-VetCanvitMishikoSmart 99U dvou psůMajme SrdceCrafties