Načítavam...
Máj 2019 >
< Marec 2019

Staršie udalosti
Máj 2019
Dnes 20.4.2019
1.5.2019
Májové preteky / May Race 2019
1.5.2019
Agility Preteky +
Májové preteky / May Race 2019

Májové preteky / May Race 2019 | Agility | Preteky

1.5.2019
Rose Speedlight Dog Camp pozýva na
MÁJOVÉ PRETEKY!
Otvorené agility preteky (Open Agility, skúška A1, A2, A3)

Rozhodcovia: Iveta Lukáčová (SK) a Pavol Roháček (SK)
Hospitant: Juraj Ruža
Rose Speedlight Dog Camp invites to
MAY RACE!
Open agility competition (Open Agility, exam A1, A2, A3)

Judges: Iveta Lukáčová (SK) and Pavol Roháček (SK)
Judge trainee: Juraj Ruža


18.5.2019 - 19.5.2019
Kvalifikačné preteky II. / Slovak Qualifiers II. 2019
18.5.2019 - 19.5.2019
Agility Preteky +
Kvalifikačné preteky II. / Slovak Qualifiers II. 2019

Kvalifikačné preteky II. / Slovak Qualifiers II. 2019 | Agility | Preteky

18.5.2019
*** ENGLISH BELOW ***

Rose Speedlight Dog Camp pozýva na

II. KVALIFIKAČNÉ PRETEKY SK REPRE NA EO A AWC 2019!

Rozhodca: Veronika Herendy (HU)
Štartovné: 22€ / tím / 2 dni alebo 15€ / tím / 1 deň
Kapacita: 150 tímov

PROGRAM
Sobota 18.5.2019
Open Agility
Open Jumping

Nedeľa 19.5.2019
Open Jumping
Open Agility

Propozície SK: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/Kvali2_1819052019_SK.pdf
Prihlasovanie SK: http://www.agilityportal.sk/sk/preteky/kvalifikacia-ii-2019
///
Rose Speedlight Dog Camp invites to

I. QUALI OF SK NATIONAL TEAM FOR EO AND AWC 2019!

Judges: Bonnik Berthelsen (DK)
Starting fee: 22€ / team / 2 days or 15€ / team / 1 day
Capacity: 150 teams

PROGRAM
Saturday 13.4.2019
Open Agility
Open Jumping

Sunday 14.4.2019
Open Jumping
Open Agility

Propositions EN: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/Kvali2_1819052019_EN.pdf
Registration EN: http://www.agilityportal.sk/sk/preteky/kvalifikacia-ii-2019

15.6.2019
Majstrovstvá Slovenskej republiky detí a mládeže 2019
15.6.2019
Agility Preteky +
Majstrovstvá Slovenskej republiky detí a mládeže 2019

Majstrovstvá Slovenskej republiky detí a mládeže 2019 | Agility | Preteky

15.6.2019
AGILITY ALLSTARS BRATISLAVA v spolupráci s RSDC
Vás srdečne pozýva na/invites you to/
Majstrovstvá Slovenskej republiky detí a mládeže 2019
/Slovak Championschip of children and juniors 2019/

Dátum/Date/: 15. 06. 2019
Miesto/Place/: Rose Speedlight Dog Camp, Drevárska 23, Pezinok
GPS súradnice/Coordinates/: 48°16'40"N, 17°16'11"E (48.277998, 17.270119)
Rozhodcovia/Judges/:Iveta Lukáčová (SVK), Pavol Roháček (SVK)
Povrch/Surface/: Umelá tráva/Artifical Grass/ 37x17m
Garant/Guarantee/: Dominika Vlčková
Max. počet tímov/Max. count of teams/: 100

Program/Schedule/:
7:30 – 8:00 prezentácia a meranie psov komisiou rozhodcov v zložení: Iveta Lukáčová (SVK), Roman Lukáč ml. (SVK) a Pavol Roháček (SVK)
8:15 Otvorenie/Opening ceremony
8:30 Agility deti/children - Iveta Lukáčová (SVK)
Agility juniori/juniors – Pavol Roháček (SVK)
Agility družstvá/teams – Pavol Roháček (SVK)
Jumping deti/children – Pavol Roháček (SVK)
Jumping juniori/juniors – Iveta Lukáčová (SVK)
Jumping družstvá/teams – Iveta Lukáčová (SVK)

Štartovné/Entry fee/:
20,- eur/team
Štartovné po uzávierke je nevratné.

Prihlasovací formulár/Entry form/:
http://www.agilityportal.sk/sk/preteky/msrdame-2019

Uzávierka/Deadline/: 01. 06. 2019

Informácie/Information/:
Pavol Roháček
+421914 278 980
agility.allstars@gmail.com
www.agility-allstars.sk

Juraj Ruža
+421903 674 236
info@rsdc.sk
www.rsdc.sk

16.6.2019
Storm Cup 2019
16.6.2019
Agility Preteky +
Storm Cup 2019

Storm Cup 2019 | Agility | Preteky

16.6.2019
*** ENGLISH BELOW ***

Rose Speedlight Dog Camp pozýva na

OTVORENÉ AGILITY PRETEKY S VEĽKÝM FINÁLE!

Rozhodca: Zeljko Gora (HR) a Iveta Lukáčová (SK) - hospitant: Juraj Ruža
Štartovné: 15€ / tím
Kapacita: 150 tímov

PROGRAM
Skúška A1, A2, A3
Open Agility
Open Jumping
STORM FINAL

Propozície SK: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/STORMCUP_16062019_SK.pdf
Prihlasovanie SK: http://www.agilityportal.sk/sk/preteky/storm-cup-2019
///
Rose Speedlight Dog Camp invites to

OPEN AGILITY COMPETITION WITH GRAND FINAL!

Judges: Zeljko Gora (HR) and Iveta Lukáčová (SK) - judge trainee: Juraj Ruža
Starting fee: 15€ / team
Capacity: 150 teams

PROGRAM
Exam A1, A2, A3
Open Agility
Open Jumping
STORM FINAL

Propositions EN: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/STORMCUP_16062019_EN.pdf
Registration EN: http://www.agilityportal.sk/en/preteky/storm-cup-2019

August 2019
17.8.2019 - 18.8.2019
Sunny Race RS & otvorené MSR málopočetných plemien 2019
17.8.2019 - 18.8.2019
Agility Preteky +
Sunny Race RS & otvorené MSR málopočetných plemien 2019

Sunny Race RS & otvorené MSR málopočetných plemien 2019 | Agility | Preteky

17.8.2019
*** ENGLISH BELOW ***

Rose Speedlight Dog Camp pozýva na

DVOJSKÚŠKY A OTVORENÉ MSR MÁLOPOČETNÝCH PLEMIEN S AUSTRÁLSKYM ŠPECIÁLOM!

Rozhodca: Anita Szilágyi (HU) a Roman Lukáč ml. (SK) - hospitant: Juraj Ruža
Štartovné: 20€ / tím / 2 dni alebo 15€ / tím / 1 deň
Kapacita: 120 tímov

PROGRAM
Sobota 17.8.2019
2x skúška A1
2x skúška A2
2x skúška A3

Nedeľa 18.8.2019
Open Jumping
Open Agility I.
Open Agility II.

Preteky sú usporiadané pod záštitou Klubu chovateľov málopočetných plemien psov - zoznam plemien súťažiacich na týchto MSR nájdete v propozíciách

Propozície SK: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/SRRS2019_SK.pdf
Prihlasovanie SK: http://www.agilityportal.sk/sk/preteky/srrs-2019
///
Rose Speedlight Dog Camp invites to

DOUBLE-EXAM DAY AND OPEN SLOVAK CHAMPS OF LOW-REPRESENTED BREEDS WITH AUSTRALIAN SPECIAL!

Judges: Anita Szilágyi (HU) and Roman Lukáč ml. (SK) - judge trainee: Juraj Ruža
Starting fee: 20€ / team / 2 days or 15€ / team / 1 day
Capacity: 120 teams

PROGRAM
Saturday 17.8.2019
2x exam A1
2x exam A2
2x exam A3

Sunday 18.8.2019
Open Jumping
Open Agility I.
Open Agility II.

Propositions EN: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/SRRS2019_EN.pdf
Registration EN: http://www.agilityportal.sk/en/preteky/srrs-2019

31.8.2019 - 1.9.2019
Rising Sun Dog Cup
31.8.2019 - 1.9.2019
Agility Preteky +
Rising Sun Dog Cup

Rising Sun Dog Cup | Agility | Preteky

31.8.2019
*** ENGLISH BELOW ***

Rose Speedlight Dog Camp pozýva na

OTVORENÉ AGILITY PRETEKY POD TAKTOVKOU TOSHIYUKU OBA, ROZHODCU MS 2019!

Rozhodca: Toshiyuki Oba (JP) a Roman Lukáč ml. (SK)
! Dôležité: Všetky parkúry budú postavené Toshiyukim Obom – Roman Lukáč ml. bude iba posudzovať vybrané behy z dôvodu denného limitu posúdených behov jedného rozhodcu ASKA

Štartovné: 35€ / tím
Kapacita: 200 tímov

PROGRAM
Sobota 31.8.2019
2x Open Agility

Nedeľa 1.9.2019
2x Open Jumping
Finále

Propozície SK: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/RSDC_2019_SK.pdf
Prihlasovanie SK: http://www.agilityportal.sk/sk/preteky/rising-sun
///
Rose Speedlight Dog Camp invites to

OPEN AGILITY COMPETITION UNDER TOSHIYUKI OBA, THE AWC 2019 JUDGE!

Judges: Toshiyuki Oba (JP) and Roman Lukáč ml. (SK)
! Important: All courses will be built by Toshiyuki Oba – Roman Lukáč ml. will only judge chosen runs/parcoures due to daily judged teams limit of one judge by ASKA

Starting fee: 35€ / team
Capacity: 200 teams

PROGRAM
Saturday 31.8.2019
2x Open Agility

Sunday 1.9.2019
2x Open Jumping
Final run

Propositions EN: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/RSDC_2019_EN.pdf
Registration EN: http://www.agilityportal.sk/en/preteky/rising-sun

November 2019
30.11.2019 - 1.12.2019
Oldies Cup 2019
30.11.2019 - 1.12.2019
Agility Preteky +
Oldies Cup 2019

Oldies Cup 2019 | Agility | Preteky

30.11.2019
*** ENGLISH BELOW ***

Rose Speedlight Dog Camp pozýva na

PRETEKY VETERÁNOV VŠETKÝCH KATEGÓRIÍ!

Preteky sú venované všetkým veteránom - psovodom i psom :)

Rozhodca: Roman Hajnala (SK)
Štartovné: 30€ / tím / 2 dni alebo 15€ / tím / 1 deň
Kapacita: 80 tímov

PROGRAM
Sobota 30.11.2019
Open Agility
Open Jumping

Nedeľa 1.12.2019
Open Jumping
Open Agility

V prípade nízkeho počtu účastníkov sa program doplní o 1 skúškový beh pre kategóriu S a M - štartovné 10€ / tím / 1 deň.

Propozície SK: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/Oldiescup2019_SK.pdf
Prihlasovanie SK: http://www.agilityportal.sk/sk/preteky/oldies-cup-2019
///
Rose Speedlight Dog Camp invites to

COMPETITION FOR ALL SENIOR CATEGORIES!

Competition is dedicated to all seniors - both handlers and dogs :)

Judges: Roman Hajnala (SK)
Starting fee: 30€ / team / 2 days or 15€ / team / 1 day
Capacity: 80 teams

PROGRAM
Saturday 30.11.2019
Open Agility
Open Jumping

Sunday 1.12.2019
Open Jumping
Open Agility

In case of low no. of competitors 1 exam run for S & M category will be added to program

Propositions EN: http://www.agilityportal.sk/media/competitions/Oldiescup2019_EN.pdf
Registration EN: http://www.agilityportal.sk/en/preteky/oldies-cup-2019

BritHavo HravoTri-VetCanvitMishikoSmart 99U dvou psůMajme SrdceCrafties