Načítavam...
Máj 2019 >
< Marec 2019

Staršie udalosti
Jún 2019
12.6.2019 - 13.6.2019
Agility seminar Stas Kurochkin (RUS)
12.6.2019 - 13.6.2019
Agility Semináre +
Agility seminar Stas Kurochkin (RUS)

Agility seminar Stas Kurochkin (RUS) | Agility | Semináre

12.6.2019
*** EN version below ***
___________________
! Dôležité: V prípade, že sa seminár nenaplní do 4.4.2019 a nebudú účastnícke poplatky uhradené do 10.4.2019, bude seminár zrušený.
! Important: The workshop needs to be fully taken by the date 4.4.2019 and paid until 10.4.2019, otherwise it will be cancelled.
___________________
Rose Speedlight Dog Camp pozýva na

AGILITY SEMINÁR SO STASOM KUROCHKINOM!

Majster sveta a majster v distančnom vedení psa - chopte sa svojej šance zatrénovať si s úspešným ruským reprezentantom! :)

TERMÍNY TRÉNINGU
Streda 12.6.2019
1. skupina - 9:00-14:00
2. skupina - 15:00-20:00
Štvrtok 13.6.2019
1. skupina - 9:00-14:00
2. skupina - 15:00-20:00

Cena: 80€ / 1 tím (psovod+pes) / 1 termín

Platba: vopred na účet Kynologická hala RSDC, o.z.
IBAN: SK39 1100 0000 0029 4301 1230, SWIFT: TATRSKBX
VS: 12062019

Kapacita: 5 tímov / skupina

Pri zrušení účasti 7 a menej dní pred konaním semináru je účastník povinný si nájsť za seba náhradníka alebo zaplatiť storno vo výške 60€/tím.

Prihlasovanie: https://forms.gle/DoeHM4o45GEVG7Br5
Propozície: https://drive.google.com/open?id=18-p2Qqde1LgDX1EAR6XZlNyFMeGwEfns
///
Rose Speedlight Dog Camp invites to

AGILITY WORKSHOP WITH STAS KUROCHKIN!

World Champion and master of distance handling - grab your chance to train with successful Russian international! :)

TRAINING SESSION DATES
Wednesday 12.6.2019
1. group - 9:00-14:00
2. group - 15:00-20:00
Thursday 13.6.2019
1. group - 9:00-14:00
2. group - 15:00-20:00

Price: 80€ / 1 team (handler+dog) / 1 session

Payment: in advance on Kynologická hala RSDC, o.z. bank account IBAN: SK39 1100 0000 0029 4301 1230, SWIFT: TATRSKBX
VS: 12062019

Capacity: 5 teams / group

If handler cancels an attendance at workshop 7 or less days ahead, he/she is obligated to find a replacement for him-/herself or pay storno in amount 60€/team.

Registration: https://forms.gle/DoeHM4o45GEVG7Br5
Propositions: https://drive.google.com/open?id=16KChwuDk37EQEN3y6quhhtrecUcyHTXk

17.6.2019
Agility seminar Zeljko Gora (HR)
17.6.2019
Agility Semináre +
Agility seminar Zeljko Gora (HR)

Agility seminar Zeljko Gora (HR) | Agility | Semináre

17.6.2019
*** EN version below ***

Rose Speedlight Dog Camp pozýva na

AGILITY SEMINÁR SO ZELJKOM GOROM!

Parkúr nie je nikdy dostatočne dlhý na tréning, tak si priprav dych a nohy, chorvátsky reprezentant Zeljko ťa riadne preženie! ;)

TERMÍN TRÉNINGU
Pondelok 17.6.2019
1. skupina - 8:00-12:00
2. skupina - 13:00-17:00

Cena: 60€ / 1 tím (psovod+pes) / 1 termín

Platba: vopred na účet Kynologická hala RSDC, o.z.
IBAN: SK39 1100 0000 0029 4301 1230, SWIFT: TATRSKBX
VS: 17062019

Kapacita: 6 tímov / skupina

Pri zrušení účasti neskôr ako 7 dní pred konaním semináru je účastník povinný si nájsť za seba náhradníka alebo zaplatiť storno vo výške 40€/tím.

Prihlasovanie: https://goo.gl/forms/cK8jmmldrGhvbxV02
Propozície: https://drive.google.com/open?id=15esWK0Bw8xtIDPxURyHkKbQN9DCvHmaW
///
Rose Speedlight Dog Camp invites to

AGILITY WORKSHOP WITH ZELJKO GORA!

Course is never long enough for training, so get you breath and legs ready, Croatian international Zeljko will make you run like never before ;)

TRAINING SESSION DATE
Monday 17.6.2019
1. group - 8:00-12:00
2. group - 13:00-17:00

Price: 60€ / 1 team (handler+dog) / 1 session

Payment: in advance on Kynologická hala RSDC, o.z. bank account IBAN: SK39 1100 0000 0029 4301 1230, SWIFT: TATRSKBX
VS: 17062019

Capacity: 6 teams / group

If handler cancels an attendance at workshop later than 7 days ahead, he/she is obligated to find a replacement for him-/herself or pay storno in amount 40€/team.

Registration: https://goo.gl/forms/cK8jmmldrGhvbxV02
Propositions: https://drive.google.com/open?id=1kYr_cJ8nBZxbJg9BCC8SMy8v-q1U-ynQ

BritHavo HravoTri-VetCanvitMishikoSmart 99U dvou psůMajme SrdceCrafties