Načítavam...

ObedienceEkvivalentom anglického výrazu „obedience“ by mohla byť poslušnosť, oddanosť, ovládateľnosť. Obedience ako kynologický šport kladie dôraz na precíznosť a rýchlosť vykonania jednotlivých cvikov, pričom zohľadňuje tiež plemennú príslušnosť psa. Preto je obedience vhodný pre úplne každého, nestratia sa v ňom ani také plemená, ako sú čivava, či buldoček.

Obedience sa člení podľa náročnosti do 4 kategórií: OB-Z (začiatočníci), OB-1, OB-2, OB-3. V každej z týchto kategórií musíte splniť 9 cvikov a 10. bodovanou disciplínou je „všeobecný dojem“, teda ohodnotenie Vášho vzťahu so psom a jeho radostný prejav pri cvičení. Váš úspešný výkon môže byť ocenený známkou „výborná“, „veľmi dobrá“, alebo „dobrá“.

Pokiaľ už Váš pes čo-to ovláda, môžete svoj výkon predviesť na skúškach, či pretekoch usporiadaných vonku na tráve alebo vnútri v krytej hale – ak úspešne zložíte limit pre udelenie skúšky, zapíše sa Vám splnenie skúšky i na pretekoch.RSDC ShopBritTri-VetVtalize